PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUD. MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. PŁATNERSKA

Lokalizacja: ul. Płatnerska, Warszawa
Architektura: FAAB Architektura Białobrzeski Figurski
Inwestor: Mzuri sp. z o.o.
Powierzchnia całkowita: 1 100 m2
Zakres prac: projekt budowlany, ekspertyza budowlana
Stanowisko: Projektant prowadzący
Projekt wykonany w ramach pracy w KAPPA-PROJEKT Spółka z o.o.