OPINIA TECHNICZNA NOŚNOŚCI STROPÓW W BUD. BIUROWYM UL. POSTĘPU