KOMPLEKS BIUROWY “ALCHEMIA” W GDAŃSKU – ETAP III

Lokalizacja: Al. Grunwaldzka, Gdańsk
Architektura: APA Wojciechowski sp. z o.o.
Inwestor: Torus Inwestycje sp. z o.o. sp. k.
Powierzchnia całkowita: 61 000 m2
Zakres prac: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Projekt wykonany w ramach pracy w KAPPA-PROJEKT Spółka z o.o.