HALA MAGAZYNOWA

Lokalizacja: SKOLIGÓRA
Powierzchnia całkowita: 400 m2
Zakres prac: projekt budowlany, projekt wykonawczy
Stanowisko: Projektant prowadzący
​Projekt wykonany w ramach pracy w KMT Tomasz Klimczak